Polscy robotnicy pochowani na Cmentarzu Wojennym

Polscy robotnicy pochowani na Cmentarzu Wojennym

Na Cmentarzu Wojennym w Kołobrzegu, w Kwaterze N, znajdują się zbiorowa mogiła z nazwiskami polskimi, ale bez stopni wojskowych. Tam spoczywają i upamiętnienie zostali cywile.

Liczba poległych żołnierzy polskich i miejsca ich pochówku

Liczba poległych żołnierzy polskich i miejsca ich pochówku

Temat pochówków żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego w Kołobrzegu omawiany był niemal w każdej publikacji poświęconej walkom o kołobrzeską twierdzę w marcu 1945 roku. Tyle, że liczby były różne. Nawet teraz, po tylu latach od zakończenia tej bitwy.

Liczba poległych żołnierzy radzieckich i miejsca ich pochówku

Liczba poległych żołnierzy radzieckich i miejsca ich pochówku

Temat pochówków żołnierzy radzieckich, poległych w walkach o Kołobrzeg, nie doczekał się do tej pory szerszego opracowania. Przyczyna braku szerszego podejścia do tego tematu nie jest znana.

Liczba poległych żołnierzy niemieckich i miejsca ich pochówków

Liczba poległych żołnierzy niemieckich i miejsca ich pochówków

Zarówno miejsca, gdzie chowano zwłoki poległych żołnierzy, jak i ich liczba, zapewne już nigdy nie zostaną w pełni wyjaśnione ani udowodnione.

Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Historia Kołobrzegu - Pamięć i Tożsamość Miasta” z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Zaplecznej 9B/6 78-100 Kołobrzeg, o numerze NIP: 6711817046. z którym możesz skontaktować się osobiście pod numerem telefonu 500-166-222 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres fundacja@historiakolobrzegu.pl Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa..

Copyright © 2022 Fundacja Historia Kołobrzegu, fundacja@historiakolobrzegu.pl, tel. 500 166 222. Wszelkie prawa zastrzeżone.